Reklama
 
Blog | Albín Sybera

Dukovany a Rosatom ve světle Vrbětic – co se reálně změnilo

V návaznosti na odhalení, že speciální jednotky GRU stojí za explozí muničního skladu ve Vrběticích je hojně skloňován projekt rozšíření JE Dukovany a účast Rosatomu na tomto projektu. Je pozoruhodné, že přes prvopočáteční prohlášení, že je otázka Dukovan a Rosatomu uzavřená, tak se nadále hromadí protichůdné informace.

Už v pondělí 19. 4. ještě před zveřejněním výstupů z jednání vlády ČR vydala ruská státní agentura Rosatom  tiskové prohlášení na téma svého „vyloučení z tendru na rozšíření JE Dukovany“. To je kromě některých dalších aspektů v uveřejněném textu pozoruhodné také tím, že podle opakovaných stanovisek představitelů vlády České republiky žádný tendr v případě projektu rozšíření JE Dukovany zahájen nebyl.

Rosatom oproti tomu nejenom, že ve stanovisku opakovaně hovoří o Dukovanech v souvislosti s „tendrem“, ale v jednom případě také zmiňuje „nabídku“ Rosatomu, která chystala „zapojení stovek českých a evropských firem do projektu“. Celé vyjádření je rámováno do postoje, že „vyloučení“ je politicky motivováno a jde proti zájmům českého národního průmyslu. Nechybí důraz na tradici vzájemné spolupráce v oblasti jaderné energetiky nejenom z období Sovětského svazu, ale také na české firmy, které působí jako spolehliví dodavatelé Rosatomu po celém světě.

Především ale stojí za pozornost právě otázka údajného zahájení tendru, kvůli které došlo na sklonku března k politickému napětí mezi vládou a liberální opozicí. Již tehdy upozorňovalo mnoho komentátorů na skutečnost, že tzv. bezpečnostní dotazník, který měl být Rosatomu zaslán,  povede k nejasnostem o tom, jaký je skutečný stav projektu rozšíření JE Dukovany.

V tuto chvíli je nesporným faktem, že zadávací dokumentace, na základě které by se teprve mohla zahájit soutěž, není dokončena a tudíž není na místě hovořit o tendru. Pozoruhodné jsou také samotné uveřejněné závěry usnesení vlády České republiky, podle kterých vláda neplánuje komunikovat ve věci Dukovan se společností Rusatom Overseas JSC, tedy s jednou z asi 400 dceřiných společností agentury Rosatom.

Skloňován je nadále také tzv. bezpečnostní dotazník, který byl na konci března navržen právě s ohledem na diskuse okolo účasti ruské státní agentury, kterou české bezpečnostní složky označují za rizikovou. Nakonec není vyřešena ani otázka účasti Rosatomu formou sublicence na spřízněné firmy, anebo obchodní partnery.

Ačkoliv tedy česká i zahraniční média zaplavily informace, že je „Rosatom z tendru vyloučen“, anebo že se ho nebude moci účastnit, tak ale fakticky nad jeho účastí na dukovanském projektu stále přetrvávají nevyjasněné otázky.

Text vyšel jako součást výstupů projektu

#Strážci #Guardians #GuardiansCZ

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama